Projekty

Chceme vás informovat o všech aktuálně probíhajících projektech města Hostomice.

Zajímá vás revitalizace Tyršova náměstí, přístavba mateřské školy?
Všechny zakázky podléhající povinnosti zveřejnění najdete zde.
Smlouvy města jsou zveřejněny na této stránce.

Projekty spolufinancované EU:

Logo IROP a MMR

Projekt

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU MŠ V HOSTOMICÍCH

je spolufinancován Evropskou unií.

Modernizace mateřské školy v ulici Bubenická. Zlepšení sítě výchovné
a vzdělávací infrastruktury na úrovni předškolních dětí. Zlepšení podmínek přístupu
ke vzdělání a zvýšení sociálních a vědomostních dovedností dětí předškolního věku.