Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace města Hostomice je navržena tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu, tak jak je stanovují Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro vizuální prezentaci stylový předpis CSS. Je možné zvětšovat velikost písma.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout ve formátu:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně některé z Open Standard prohlížečů, které najdete na stránkách www.pdfreaders.org.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokáží tento formát dekomprimovat.
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete zasílat na adresu: starosta@hostomice.cz