Mateřská škola

Logo IROP a MMR

Projekt

PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY 
OBJEKTU MŠ V HOSTOMICÍCH

je spolufinancován Evropskou unií.

Modernizace mateřské školy v ulici Bubenická. Zlepšení sítě výchovné
a vzdělávací infrastruktury na úrovni předškolních dětí. Zlepšení podmínek přístupu
ke vzdělání a zvýšení sociálních a vědomostních dovedností dětí předškolního věku.Název akce Přístavba a stavební úpravy objektu MŠ v Hostomicích 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce bude zlepšit nevyhovující stav budovy mateřské školy. Stávající stav, kdy je část dětí umístěna v budově hasičské zbrojnice na Tyršově náměstí je v dlouhodobé perspektivě nevyhovující a bude muset být změněn.

Hlavním přínosem bude zlepšení prostředí, ve kterém se děti pohybují a splnění příslušných norem. Vyřešením situace s rozdělením výuky do dvou budov se dosáhne snížení provozních nákladů. 

Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo

 Hotovo Hotovo 
Náklady akce Celková vysoutěžená částka vč. DPH 21.198.591,20 Kč
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, program:  11703 Integrovaný regionální operační program

Další informaceZhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o., IČ:62957678,
Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město