Historie Hostomic

První písemná zmínka o sídle (Hostomicz) pochází z roku 1343, kdy pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé potvrdil práva a výsady nedávno založeného městečka. Hostomice náležely od roku 1357 až do zrušení poddanství ke karlštejnskému panství. 

Pohled na hotel od kostela
Zdroj: Historicke fotografie od p. Veseleho/Sose Prodaná nevěsta
Zdroj: p. Vesely Náměstí z roku 1907
Zdroj: Historicke fotografie od p. Veseleho/Sose Náměstí
Zdroj: Historické fotografie od p. Veseleho/Sose

Městem se staly za Karla VI. roku 1738 a dostaly i městský znak. Nejproslulejším řemeslem v Hostomicích bylo cvočkařství, ruční výroba hřebíků. Významné bylo i hrnčířství, typické zdobením plastickými ornamenty. V roce 1817 byl založen divadelní spolek, který sehrál mimo jiné i Smetanovu Prodanou nevěstu.

více o historii Hostomic v článku kronikáře města