Změna jízdních řádů autobusů

Nové jízdní řády ke stažení:

Jízdní řád linky 526Jízdní řád linky 527Jízdní řád linky 528Jízdní řád linky 529Jízdní řád linky 531Jízdní řád linky 544Jízdní řád linky 545Jízdní řád linky 546Jízdní řád linky 547Jízdní řád linky 548

Jízdní řád linky 634Jízdní řád linky 639Jízdní řád linky 640Jízdní řád linky 641Jízdní řád linky 642Jízdní řád linky 643

Úpravy jízdních řádů na Hořovicku se dotknou linek: 526, 527, 528, 529, 531, 544, 545, 546, 547, 548, 634, 639, 640, 641, 642, 643.

Níže jsou vypsané hlavní úpravy v jízdních řádech:

 

Spojení Hořovice – Hostomice

 • V reakci na četné podněty byly eliminovány velmi dlouhé časové mezery mezi spoji v odpolední špičce
 • Nově odjíždí většina spojů z Hořovic, nám. B. Němcové do Hostomic v celou hodinu

 

Spojení Hořovice – Lážovice, Osov, Vižina, Podbrdy a Všeradice

 • Zřízena časová koordinace linek 634 a 639
 • Přestup v Neumětelích je garantovaný – autobusy na sebe čekají

 

Podbrdy

 • Změna trasy linky 634, nově všechny spoje přes Vižinu jedou i přes Podbrdy
 • Mírně omezen počet spojů jedoucí z Lážovic přímo přes Nové Dvory do Všeradic
 • Většina spojů linky 634 navazuje v Neumětelích na linku 639 do/z Hořovic
 • Spoje linky 634 ve Všeradicích navazují na linku 631 do/z Berouna
 • Zajištěno školní spojení do Hostomic

 

Skřipel, Osov, Velký Chlumec

 • Spoje linky 639 čekají v Dobříši na linku 395 z Prahy

 

Hostomice

 • Hlavně v odpolední špičce zpravidelněno spojení z/do Hořovic
 • Spojení do Příbrami nově častější s garantovaným přestupem v Jincích
 • Školní spoje do Hořovic jedou dřív
 • Spoje linky 639 čekají v Dobříši na linku 395 z Prahy

 

Příbram

 • Linka 531 nově v Hořovicích navazuje na vlaky do/z Plzně
 • Spoje jsou posunuty o cca 15 minut
 • Problémy s přeplňováním spoje z Příbrami v 15:45 vyřešeny posunutím odjezdu posilového spoje do Jinců z cca 15:00 na cca 15:30
 • Zajištěny přestupy v Jincích na spoje do Hostomic

 

Jince, Rpety

 • Školní spoje linky 531 do Hořovic nově přijíždějí na Nám. B. Němcové dřív již v 7:45 a 7:50
 • Spoje linky 531 jsou nově navázány na vlaky do/z Prahy, jezdí tedy o cca 15 minut dřív/později

 

Linka 640 – Hostomice, Lhotka, Lochovice, Libomyšl, Zdice

 • Zavedení dopoledního páru spojů polem desáté hodiny
 • V ranní špičce pouze minutové posuny spojů, školní spoj do Zdic a Berouna nově odjíždí dřív – včasný příjezd do škol v Berouně
 • Reorganizace odpoledního provozu – spoj ve čtvrt na dvě jede pouze v úseku Lochovice – Zdice, pro spojení z Hostomic lze využít spoj linky 639 s odjezdem ve 13:05, na který spoj do Zdic v Libomyšli čeká
 • Spoje ze Zdic jsou rozloženy rovnoměrněji

 

Linka 640 – Čenkov, Jince, Běštín, Hostomice

 • Posun dopoledního páru spojů o cca hodinu dřív kvůli zajištění návaznosti z i do Příbrami
 • Zrušení ranního spoje v 5:55 z Jinců kvůli nízké vytíženosti a blízkosti s následujícím spojem
 • Ranní školní spoj do Jinců s přestupem na Příbram jede dřív pro zajištění kvalitnějšího přestupu
 • Většina spojů nově čeká v Jincích na linku 531 z Příbrami

 

 

Linka 641 – Zdice, Bavoryně, Stašov, Otmíče, Praskolesy, Kotopeky, Hořovice

 • Ranní školní spoje do Hořovic na přání obcí Kotopeky a Praskolesy jedou v dřívější časové poloze
 • Odpolední školní spoj ze Zdic do Hořovic ve 14:12 pro velmi nízkou vytíženost zrušen

 

Linka 642 – Lochovice, Netolice, Praskolesy, Kotopeky, Hořovice

 • Druhý ranní spoj Lochovice – Hořovice v 6:30 jede nově v 7:28
 • První odpolední spoj jede již v 12:38 místo 14:38

 

Hořovice

 • Pro zajištění vyšších čekacích dob na vlaky od Prahy na ně nově navazuje linka 548
 • Linka 531 nově navazuje na pravidelnější rychlíky od Plzně
 • Ranní školní spoje z většiny směrů přijíždějí dřív tak, aby byly na zastávkách Komenského nebo Náměstí Boženy Němcové v 7:45
 • Zrušení večerního spoje na lince 548 ze Zbiroha z důvodu prakticky nulového vytížení a jeho nahrazení ranním spojem ve 4:45
 • Posunutí dopoledního spoje linky 643 z Cerhovic o hodinu dřív pro zajištění prokladu s linkou 548
 • Pro odvoz personálu ze zdravotnického zařízení ze směny končící v 18:00 zaveden spoj linky 545 do Zaječova s odjezdem z Hořovic v 18:35

 

Ostatní

 • Omezení provozu na lince 547 z důvodu prakticky nulového vytížení
 • Omezení provozu na lince 527 v úseku Žebrák – Cerhovice z důvodu nízkého vytížení; místo cesty zrušenými spoji je možná cesta přes Hořovice
 • Zrušení odpoledního spoje na lince 642 v úseku Jince - Lochovice z důvodu prakticky nulového vytížení, pro cestu do Lochovic je možné použít vlak o 20 minut dřív nebo o 30 minut později
 • Drobné změny na ostatních linkách
 • Víkendový provoz převážně beze změn

Integrovaná doprava Středočeského kraje