Zásobování pitnou vodou - omezení u nových odběratelů

Sdělení VAK Beroun k omezení připojování nových odběratelů vodovodu Hostomice - Bezdědice - Radouš od 1.7. 2022:

Vak zásobování pitnou vodou