Základní škola P. Lisého


Chystané akce  
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Přestože stav budovy školy je možné označit jako vcelku uspokojivý, je možné najít dílčí záležitosti, které budou průběžně vylepšovány. Tyto investice, byť budou menšího rozsahu, napomohou zkvalitnit prostředí, ve kterém probíhá výuka žáků z Hostomic i přilehlých obcí.

Přínosem investic do budovy ZŠ bude zlepšení prostředí ve škole a tím pádem zprostředkoveně i zkvalitnění výuky. Investice do ZŠ ocení nejen učitelé, ale i děti a jejich rodiče. 

Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Středočeský kraj 
Další informace