Vodovodní a kanalizační přípojky

Cena za neveřejnou část je hrazena vlastníkem nemovitosti.
Město prodává majiteli nemovitosti nedokončený majetek - přípojky VaK. Důvodem je, že Město na základě plné moci vybudovalo část této stavby (přípojky) pouze na veřejné části, kterou majiteli nemovitosti odprodá. Nicméně stavba přípojek je již územním souhlasem umístěna a povolena od hlavního řadu až k vaší nemovitosti a společně s projektovou dokumentací a územním souhlasem budou zaslány všem majitelům připojovaných nemovitostí.

Pro připomenutí: Cena přípojek od hlavního řadu po hranici pozemku bude po odečtení příspěvku města činit včetně DPH, projektu a poplatku za územní rozhodnutí:

pro obě přípojky - vodovod i kanalizaci                                             25.000,- Kč
pro samostatnou přípojku kanalizace bez připojení na vodovod    31.000,- Kč

Lze domluvit individuální splátkový kalendář.

Po uhrazení faktury dostane nový provozovatel VaK Beroun a.s. jmenný seznam majitelů připojovaných nemovitostí a na základě této informace bude postupně jednotlivé nemovitosti připojovat, tomu bude předcházet uzavření smlouvy o dodávce pitné vody s VaK Beroun.

Přihláška odběratele, jenž je podkladem k uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, je součástí Hostomických listů, nebo ji lze vyzvednout na podatelně Městského úřadu.

Přihláška odběratele ke stažení z www.vakberoun.cz