Vodovod a kanalizace - dokumentace k územnímu řízení

Projekt rozšíření vodovodu a kanalizace a nové čistírny odpadních vod je nyní ve fázi vydání územního rozhodnutí, přinášíme vám dokumentaci (DUR) k této akci:

Dokumentace k územnímu řízení pro akci Kanalizace a vodovod Hostomice - Bezdědice - Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš

Textová část (Úvodní údaje, Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva), (pdf 424 kB)
Vodohospodářská mapa (pdf, 841 kB)
Náhled vodohospodářské mapy, DUR VaK Hostomice -
Celková situace stavby - díl A (pdf, 515 kB)
Celková situace stavby - díl B (pdf, 620 kB)
Celková situace stavby - díl C (pdf, 274 kB)