Vítání občánků 2021

Milí rodiče, rádi bychom mezi nás jako každý rok přivítali naše nové občánky. Vítání nových občánků proběhne ve čtvrtek 14. 10. 2021 odpoledne v obřadní síni radnice.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, kontaktujte nás prosím. Potřebné informace nám můžete zaslat emailem na adresu matrika@hostomice.cz nebo se můžete osobně dostavit na městský úřad na matriku.

Do emailu prosím napište tyto údaje:

jméno, příjmení, datum narození dítěte

jména rodičů a kontaktní údaje – ideálně email, adresu a telefonní číslo