Vítání občánků 2019

Mílí rodiče, rádi bychom mezi nás jako každý rok přivítali naše nové občánky. Vítání nových občánků proběhne ve středu 19. 6. 2019 odpoledne v budově radnice.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, kontaktujte nás prosím. Můžete se osobně dostavit na městský úřad nebo vyplňte tento formulář. Vyplněný ho pošlete na adresu úřadu nebo jej zašlete elektronicky na e-mailovou adresu:  matrika@hostomice.cz.