Vítání hostomických občánků

V letošním roce jsme přivítali naše nové občánky 16. června. Vítání proběhlo v obřadní síni hostomické radnice, kde k rodičům a příbuzným promluvil starosta Vít Šťáhlavský.

Po dvou letech na vítání vystoupily děti z mateřské školy a pro nové občánky také vyrobily krásná přáníčka, která jim po svém vystoupení rozdaly. Dětem a jejich paním učitelkám za to patří velké poděkování. Uvítáno bylo 8 nových občánků – 3 děvčata a 5 chlapců.

Vítání občánků 2022 - maminky Vítání občánků - školka

Všem dětem přejeme, aby prožily krásné a spokojené dětství naplněné radostí a láskou. Rodičům přejeme, aby jim byla odměnou za jejich starostlivost láska jejich dítěte.