Varování pomocí SMS

Vážení občané,

již v loňském roce byla v Hostomických listech zveřejněna nabídka informačního systému FIREPORT,
který Město Hostomice používá pro hlášení povodňových a krizových situací.

Jedná se o zasílání krátkých SMS zpráv, které upozorňují na krizové situace (požár, povodeň, jiné havárie).
Rádi bychom rozšířili seznam příjemců takovýchto SMS zpráv, prostřednictvím kterých bychom vás okamžitě informovali nejen o výše uvedených situacích, ale také o případných (ne)očekávaných opravách např. vodovodních řadů a dalších inženýrských sítí.

Tímto bychom vás chtěli požádat o zaslání vašich kontaktních údajů:
Jméno a příjmení, adresa Vaší nemovitosti na území města Hostomice a telefonní číslo.
Kontaktní údaje včetně tel. čísla zasílejte prosím nejlépe na e-mailovou adresu: j.moravcova@hostomice.cz a nebo písemně na podatelnu města.

Děkuji za spolupráci
                                                      Jana Moravcová