Územní plán obce Hostomice

Územní plán Hostomic si můžete prohlédnout na mapovém portálu.

Důvodem pro zpracování územního plánu je zejména příprava obce na její očekávaný rozvoj. Rozvojové záměry majitelů pozemků včetně obce mají zásadní vliv na proměnu charakteru obce. Ukazuje se, že v zájmu optimálního využívání přírodního a urbanistického potenciálu obce v rámci jejího katastrálního území ve prospěch obyvatel je třeba regulovat její rozvoj územním plánem. Územní plán zabrání živelnému prosazování obytné, komerční, rekreační a zemědělské aktivity jednotlivců i podniků. Doporučená lhůta aktualizace je 5 let.

Textová část územního plánu: