Urbanistická soutěž - ideový návrh územního plánu

Předmětem soutěže vyhlášené v březnu 2012 bylo zpracování návrhu základní strategie a koncepce rozvoje obce, včetně koncepce uspořádání krajiny.

Výsledky soutěže jsou dostupné zde
.