Tříkrálová sbírka 2024

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024

Rok 2023 se pomalu chýlí ke konci a hned začátkem roku příštího se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Do Hostomic tři králové zavítají už poosmé.

Začátkem ledna 2024 bude možné přispívat do přenosných kasiček koledníků v královských kostýmech i do stacionárních kasiček umístěných v hostomickém kostele a v zahradnictví u pana Odlase na náměstí. Případně lze pomoci zasláním bezhotovostního příspěvku přes formulář na webu https://www.trikralovasbirka.cz, pomocí QR kódu nebo dárcovskou SMS.

Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Z výnosu hostomické sbírky bude v příštím roce nově podpořen projekt Charity Beroun „sociálně aktivizační služba a sociální rehabilitace terénní pro seniory a osoby se zdravotním postižením“.

Těšíme se na setkání s Vámi

  Kašpar, Melichar a Baltazar


Plakát