Tříkrálová sbírka 2023

V první polovině ledna 2023 se po celém Česku uskuteční tradiční
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR a již posedmé tři králové
zavítají i do Hostomic.

Přispívat bude možné do přenosných kasiček koledníků v královských
kostýmech i do stacionárních kasiček umístěných v hostomickém
kostele a v zahradnictví u pana Odlase na náměstí. Případně lze
pomoci zasláním bezhotovostního příspěvku přes formulář na webu
https://www.trikralovasbirka.cz/, pomocí QR kódu nebo dárcovskou
SMS.

Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapo-
vaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí. Z výnosu hostomické sbírky bude stejně
jakovminulýchletechposkytnuto65%zapsanémuústavu
Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu.
(Předání výtěžku ze sbírky 2022 se i přes komplikace nakonec také
podařilo zařídit.)

Těšíme se na setkání s vámi.

Kašpar, Melichar a Baltazar

Tříkrálová sbírka 2023