Tradiční výšlap na čtyřmezí

Dne 28. října ve čtvrtek bude vypraven slavnostní pěší průvod z Hostomic, Dobříše, Rosovic a Bukové, ve kterém budou neseny městské prapory. 

V 10.00 hod. od MěÚ Hostomice půjdeme po žluté turistické značce až na místo (trasa je dlouhá 5 km v jednom směru). Pro fyzicky méně zdatné (seniory) bude vypraven autobus s odjezdem v 10.00 hod.
od MěÚ Hostomice, který dojede na rozcestí, odkud to bude již jen 150 - 200 m pěší chůzí na místo.
Po skončení  slavnosti bude autobus opět na stejném místě čekat a dopraví vás zpět do Hostomic.

Čtyřmezí je místo, kde se stýkají hranice katastrů čtyř obcí (Hostomice, Dobříš, Rosovice a Buková) Čtyřmezí

V dnešní nelehké době je velmi důležité se setkávat na takovýchto společných akcích.
Na místě bude zajištěno občerstvení a krátký kulturní program.

Moc se na vás těšíme.