TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největší dobročinnou sbírkovou akcí v Česku. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun, jež pomohou statisícům potřebných lidí.

Od roku 2017 se koná Tříkrálová sbírka i v Hostomicích a bohdá se uskuteční i v příštím roce. Vzhledem k nejisté situaci způsobené pandemií covidu-19 je plánováno několik způsobů, jak bude sbírka probíhat:

1. Koledováním do zapečetěných kasiček (od 1. do 16. ledna 2022):
❚ přenosných – pokud to epidemická situace dovolí, budou po Hostomicích tak jako kdysi chodit koledníci v kostýmech tří králů
❚ stacionárních – tak jako v lednu 2021 budou k dispozici v hostomickém kostele a v zahradnictví u pana Odlase na Tyršově náměstí v Hostomicích

2. Online kasičkou (od 1. prosince 2021 do 30. dubna 2022):
❚ zasláním bezhotovostního příspěvku bankovním převodem přes formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky https://www.trikralovasbirka.cz

3. Bezhotovostním převodem (od 1. do 31. ledna 2022):
❚ pomocí QR kódu
❚ bankovním převodem na číslo účtu 66008822/0800, variabilní symbol 777911969

4. Dárcovskou SMS na číslo 87 777 (časově neomezeno):
❚ DMS KOLEDA 30 – cena DMS je 30 Kč, příjemce obdrží 29 Kč
❚ DMS KOLEDA 60 – cena DMS je 60 Kč, příjemce obdrží 59 Kč
❚ DMS KOLEDA 90 – cena DMS je 90 Kč, příjemce obdrží 89 Kč

Výtěžek celostátní sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Z výnosu hostomické sbírky (tj. možnosti č. 1 a 3) bude stejně jako letos 65 % poskytnuto zapsanému ústavu Digitus Mise, který v Hostomicích zajišťuje pečovatelskou službu. 

Věříme, že Tříkrálová sbírka 2022 bude moci proběhnout s co nejmenšími omezeními, a předem děkujeme
za vaši štědrost.

Kašpar, Melichar a Baltazar