Souhrn informací ke COVID-19 pro obyvatele Hostomic

Na tomto místě najdete přehledně informace týkající se omezení v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, určené pro obyvatele Hostomic. 
V současnosti nabízí seniorům a osobám se sníženou pohyblivostí na Hostomicku pomoc organizací Digitus Mise a Hasiči Hostomice - podrobnosti naleznete níže.

Krizová linka 1212

Prosíme všechny občany, aby linku 155 využívali výhradně v případě ohrožení života! Pro všechny další případy je zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany. Pro informace ohledně dopravy volejte 225 131 810, krizovou linku ministerstva dopravy.

Aktuální zprávy pro Hostomice:
Informace MěÚ z 20.4. (rozšíření návštěvních hodin)
Potvrzení výskytu nemoci COVID-19
Informujeme občany, že dubnové číslo Hostomických listů nevyjde. Děkujeme za pochopení.
Oznámení o preventivní desinfekci veřejných prostor

Nařízení vlády
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření z 23.4. 2020

Předchozí opatření:
Opatření ministerstva zdravotnictví z 30.3. 2020:
Opatření MZ 13894Opatření MZ 12745Opatření MZ 13361
Krizová opatření - Sbírka zákonů 45 ze dne 23. 3. 2020
Opatření ministerstva zdravotnictví z 23.3. 2020:
Opatření MZ 00034Opatření MZ 00040Opatření MZ 00043Opatření MZ 00046
Krizová opatření - Usnesení vlády ČR z 13.3. 2020 - zákaz vycestování, uzavření koupališť a další

Praktické
Jak se starat o roušku z látky
Obchody (nad 500 m2) jsou vyhrazené seniorům od 8-10 hod.
Digitus Mise nabízí pomoc seniorům
Hasiči Hostomice - pomoc seniorům s nákupy
Distribuce šitých roušek pomocí SDH Hostomice
Doporučení MZ k používání ochranných prostředků
Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

Školy a školky
Zápis do ZŠ P. Lisého Hostomice
Zápis do MŠ Hostomice
Rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu pro Středočeský kraj, děti 3-10 let
Uzavření MŠ Hostomice

Úřady
Rozšíření návštěvních hodin MěÚ od 20.4. 2020
Otevírací doba a opatření v městské knihovně
Zrušení zasedání zastupitelstva 23.3. 2020

VaK Beroun
Provoz vodovodu a kanalizací v mimořádném režimu

Odpady
Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie

Odkazy
Stránky ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz
Speciální stránky HZS ČR ke koronaviru - kde je najít
Velký manuál ke koronaviru od infekcionistů z Nemocnice na Bulovce 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu

3. 4. 2020

Vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), který byl přidán na seznam nakažlivých onemocnění a jeho úmyslné šíření bude nově trestným činem. Předkládáme přehled toho, jak jednat a co je povoleno v rámci nouzového stavu dle platných mimořádných opatřeních.

Pobyt a pohyb za nouzového stavu

 Pro všechny osoby platí omezený volný pohyb na území celé České republiky.

 

Co mohu?

 • Jezdit do práce či cestovat z důvodů svého podnikání pouze na území České republiky. (výjimky viz 2. kapitola Cestování do zahraničí)
 • Chodit obstarávat základní věci, jako jsou potraviny, léky, zdravotnické potřeby atd., jak pro sebe, zvířata, tak i příbuzní či osoby blízké.
 • Cestovat v rámci dobrovolnictví, sousedské výpomoci či jiného zajištění potřeb a služeb.
 • Cestovat do zdravotních nebo sociálních zařízení, tak stejně jako do těchto zařízení doprovázet příbuzné a osoby blízké.
 • Je možné cestovat na území České republiky za účelem vyřízení nezbytných úředních záležitostí nebo z tohoto důvodu doprovázet příbuzné či osoby blízké.
 • Je možné se pohybovat v přírodě a parcích – avšak je nutné uvědomit si, že pohyb na veřejně dostupných místech je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu – navíc vyjma rodiny, je možné takto venku pobývat pouze nejvýše v počtu dvou osob.
 • Můžu se účastnit pohřbů.
 • V případě, že jsem řidičem motorového vozidla a jsem v tomto vozidle sám nemusím mít ochranný prostředek dýchacích cest.

Co musím?

 • Musím se snažit omezit svůj pohyb na veřejnosti na minimum.
 • Musím omezit kontakt s ostatními lidmi na nezbytnou míru.
 • Omezit svůj pobyt na veřejně dostupných místech maximálně na dvě osoby s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikání nebo obdobné činnosti, účasti na pohřbu.
 • Musím zachovávat odstup dva metry při kontaktu s ostatními osobami, je-li to možné.
 • Musím mít při každém pohybu a pobytu na veřejně dostupných místech mimo bydliště ochranný prostředek dýchacích cest – tzn. zakrytá ústa a nos – k tomu mohu využít respirátor, roušku, ústenku, šátek či jiný prostředek, který brání šíření kapénkové infekce. Vyjma dětí do dvou let.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 zásad prevence