Revitalizace rybníku Radouš


Název akce Revitalizace rybníku Radouš 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce bude revitalizace rybníku, který se nachází na návsi v Radouši a který na ní představuje jednu z významných dominant. Projektem bude vyřešeno jak odbahnění, tak i úprava břehů rybníka.

Realizací projektu dojde k vylepšení vzhledu a funkce centrálního prostoru místní části Radouš. Rybník bude vhodně doplňovat ostatní prvky nacházející se na návsi a přispěje tak k posílení funkcí vyplývajících z významu návsi jakožto centrálního místa v sídle. 
Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo

  Hotovo Hotovo
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnostiVzhledem k rozsahu a charakteru akce nebylo u tohoto projektu financování formou nevratné finanční pomoci (dotace) využito 
Další informace