Revitalizace Tyršova náměstí - detailní vizualizace

Pohled na celé náměstí Střední část náměstí Křižovatka u radnice Situace u radnice Horní část náměstí Dolní část náměstí

V současné době jsou v právní moci veškerá stavební povolení a územní rozhodnutí pro celou akci Revitalizace náměstí, kromě rekonstrukce městských budov na náměstí (pošta a hasičská zbrojnice).

Je předpoklad, že projektová dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 1. etapy (zpevněné i zelené plochy podél komunikací II. třídy) bude hotova k 31.1.2014. Projekční odhad nákladů na 1. etapu je 12,7 mil. Kč. Na tuto etapu žádáme dotaci ze SFDI. Dalšími zdroji dotací je SFŽP pro úpravy vegetačních ploch (schváleno) a FROM na úpravu a novou výstavbu VO (veřejného osvětlení).

Ing. Vladimír Zachoval, Strategie města Hostomice