Radnice


Název akce Rekonstrukce radnice 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce bude rekonstrukce budovy radnice, která se v současnosti nachází v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Stav je už natolik vážný, že omezuje chod některých služeb pro občany (např. nutnost uzavření knihovny při déletrvajících deštích).

Hlavním přínosem bude uvedení budovy radnice do vyhovujícího technického stavu. Investice budou směřovat zejména do zajištění statiky budovy a do výměny střechy včetně krovu. 

Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo
Hotovo
   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Středočeský kraj 
Další informace