REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ – ZAHÁJENÍ PRACÍ NA PŘERUŠENÉ STAVBĚ


Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Pozastavená první etapa Revitalizace Tyršova náměstí se opět začne rozbíhat od 1.4.2015. Z části Tyršova náměstí se na omezenou dobu stane staveniště, což bude mít vliv na dopravní situaci v lokalitě stavby.

Zhotovitel oznámil, že v rámci zahájení prací budou, dle aktuální potřeby stavby, na hostomické náměstí osazovány dopravní značky „zákaz zastavení“ a bude tím omezena možnost parkování. Firma předpokládá, že toto omezení potrvá až do konce července 2015.