REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ – VZORKOVÁNÍ DLAŽBY

Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury

 

V rámci 1. etapy pozastavené akce „Revitalizace Tyršova náměstí“, která se opět rozběhne začátkem dubna 2015, dojde mimo jiné k rekonstrukci chodníků a parkovacích stání na jižní straně náměstí, chodníků na severní straně ulice Bezdědická a v části ulice Nádražní.

V úterý, 25.2.2015 proběhlo odsouhlasení dlažby, tzv. vzorkování, která bude použita na konstrukci chodníků a parkovacích stání.

Technické zadání a rozměry kamenné dlažby vyplývají již ze zadání zpracovaného projektu, na jehož základě se stavba realizuje a který musí zhotovitel dodržet. Kontrolu nad dodržením projektu zajišťuje technický dozor stavby, autorský dozor prováděný architektem projektu a v neposlední řadě i Státní fond dopravní infrastruktury.

Architekt odsouhlasuje konkrétní vzorek dlažby chodníku a parkovacího stání včetně obrubníků předložený zhotovitelem ještě před samotným zahájení realizace těchto zpevněných ploch. Zhotovitel provedl vzorek chodníku a parkovacího stání o rozměru přibližně 2 x 2 m (viz foto). Na vzorku je možné vidět dva rozdílné způsoby kladení dlažby a to tzv. řádkovaný a obloučkový. Architekt se vyjádřil, že materiál a barevnost jsou v pořádku. Chodníky kameníci položí v obloučkové vazbě a jejich nároží v řádkové. Chodníky budou z kostek v kombinaci světlejší a tmavší šedé žuly s dvoulinkou u obrub a u přilehlých domů. Vjezdy a parkovací místa budou provedeny v obloučkové vazbě. Obloučková vazba dostala jasné ano. Nikoliv z důvodu estetického, ale z hlediska toho, že v porovnání s řádkovou vazbou obloučková lépe odolává namáhání, kterému je vystavována a předpokládá se tak vyšší životnost zhotoveného povrchu.

 

Obrázek 1: Foto vzorku dlažby