Prosincové číslo měsíčníku Ehmmm...

Ehmmm... 2/2013

V říjnu vyšel poprvé nový měsíčník 
Ehmmm... Pod značkou PcDrak ho v rámci kroužku žurnalistiky připravují žáci ZŠ Pavla Lisého Hostomice.

Tyto noviny budou vycházet na webových stránkách města, www.zsplhostomice.cz, a www.pcdrak.cz