Projekt Nový územní plán


Název akce Nový územní plán 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce bude pořízení nového územního plánu. Nutnost pořízení nového územního plánu do konce roku 2015 vyplývá z legislativy, jedná se o tedy projekt, jehož realizace bude nezbytná.

Pořízení územního plánu bude představovat vytvoření zásadního dokumentu, kterým se bude řídit urbanistický rozvoj města Hostomic. Územní plán bude muset přihlédnout k specifickým aspektům sídelní struktury města Hostomic a zejména respektovat zásady dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Stav akceVýběr dodavatele na základě soutěže o návrh
Hotovo


   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnostiVzhledem charakteru akce bude využití nevratné finanční pomoci (dotací) dosti omezeno. V současném programovém období (2007-2013) bylo možné na tvorbu územních plánů v specifických případech získat dotaci prostřednictvím Integrovaného operačního programu, v budoucím programovém období (2014-2020) by tato možnost měla být zachována v Integrovaném regionálním operačním programu, byť v omezeném rozsahu 
Další informace