Předání přípojek - Bezdědice a Radouš

Vážení občané Radouše a Bezdědic,

k urychlení administrativy, týkající se předání dokumentů k vodovodním a kanalizačním přípojkám bychom Vás chtěli požádat o převzetí předávacího protokolu na Městském úřadě v Hostomicích v úředních dnech (pondělí a středa od 8 - 17 hod) nebo po předchozí telefonické dohodě (602 208 496, 727 863 037).

Po podpisu předávacího protokolu Vám bude vystavena faktura a předán územní souhlas společně
s projektovou dokumentací.

Předem děkujeme za Vaši ochotu,         
V Hostomicích dne 20. 10. 2017       Vít Šťáhlavský


Kroky k připojení k vodovodu a kanalizaci:
  • převzetí dokumentace od MěÚ
  • zaplacení faktury za veřejnou část přípojky (MěÚ bude předávat průběžně seznam již zaplacených přípojek firmě VAK Beroun)
  • dokončení soukromé části přípojek na vašem pozemku + zaslání přihlášek VAK Beroun - formulář D (přihláška odběratele) a formulář C (zřízení odběrného místa, vodoměrné sestavy) - s VAK Beroun dohodnete detaily a termíny připojení do sítě, osazení vodoměru