Pozvánka na slavnostní zavěšení zvonu do kapličky ve Lštěni

Srdečně vás zveme na posvěcení a zavěšení nového zvonu, zhotoveného zvonařem panem Michalem Votrubou. Posvěcení se ujme kněz pan Stefan Wojdyła. Akci pěvecky doprovodí sbor vedený panem Petrem Kafkou.

Místo konání: Lštěň
Termín konání: 26. 11. 2022 od 13:00 hod.