Pošta


Chystané akce  
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce je oprava budovy pošty, která je v majetku města Hostomice a která se dlouhodobě nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Poštovní služby vnímá město Hostomice jako důležité pro občany a má zájem na jejich zajištění v odpovídajících prostorách. Nevyhovující technický stav budovy také znamená nemalé finanční prostředky, které město Hostomice musí vkládat do oprav, resp. do údržby tohoto objektu.

Hlavním přínosem bude zlepšení technického stavu budovy pošty. Jako sekundární efekt je možné uvést i zlepšení vzhledu budovy, která se nachází uprostřed náměstí a která rozhodně nepřispívá k dobrému dojmu místních i cizích kolemjdoucích z Tyršova náměstí jako celku. Projekt tedy bude do značné části synergický s projektem revitalizace Tyršova náměstí. 

Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Středočeský kraj 
Další informace