Podrobný harmonogram prací - Radouš

Harmonogram prací zobrazuje plánovaný postup výstavby VaK v Radouši po jednotlivých úsecích mezi kanalizačními šachtami.

Například:

Práce na úseku od šachty 110 k šachtě 106 budou probíhat v termínu od 4.5.2015 do 11.5.2015. Úsek je dlouhý 50 m a jeho přesné umístění je zobrazeno v situačním výkresu stavby, který představuje osazení stavby do mapy určitého měřítka.