Platba za svoz a likvidaci odpadů v roce 2021

Každá trvale přihlášená osoba 600,-Kč
Rekreační objekt celkem 600,- Kč


Platba je splatná do 31. 3. 2021

Platit můžete na účet města č. 0362037329/0800 u České spořitelny nebo v hotovosti či kartou
v PODATELNĚ MěÚ Hostomice.

Variabilní symbol:
Hostomice 133701 + číslo domu
Bezdědice 133702 + číslo domu
Radouš 133703 + číslo domu
Lštěň 133704 + číslo domu
chaty 133705 + číslo chaty

Pozor, změna
všichni majitelé psa (Hostomice,Bezdědice, Radouš a Lštěň) platí poplatek jednotně 100,- Kč za psa
Slevu má majitel starší 65 let věku na 1 psa, a to 50,- Kč. 

Poplatek za psa můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS.