Platba za svoz a likvidaci odpadů v roce 2019

Platby za svoz a likvidaci odpadů v roce 2019:

Každá trvale přihlášená osoba 600,- Kč
Rekreační objekt celkem 600,- Kč

Platba je splatná do 31.3.2019, buď v hotovosti na pokladně MěÚ Hostomice nebo na účet města
č. 0362037329/0800 u České spořitelny.

Variabilní symbol:
Hostomice 133701 + číslo domu
Bezdědice 133702 + číslo domu
Radouš 133703 + číslo domu
Lštěň 133704 + číslo domu
chaty 133705 + číslo chaty

Poplatek za psy (Hostomice 100,- Kč a Bezdědice, Radouš a Lštěň 50,- Kč) můžete přidat k částce poplatku za odpady se stejným VS.