Opakované veřejné projednání územního plánu

Územní plán Města Hostomice

Opakované veřejné projednání ÚP Města Hostomice

se bude konat

14.března 2018 od 16,00 hod. v restauraci „U Frajerů“

v Hostomicích na Tyršově náměstí

Město HOSTOMICE

Tyršovo náměstí 165,  PSČ  267 24

telefon  311584101, fax 311584116
Upravený návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání:


UP 1/2018 A Textová zpráva
UP 1/2018 A1 Základní členění území
UP 1/2018 A2a Hlavní výkres
UP 1/2018 A2b Koncepce infrastruktury
UP 1/2018 A3 Veřejně prospěšné stavby
UP 1/2018 B Odůvodnění
UP 1/2018 B1 Koordinační výkres
UP 1/2018 B2 Výkres širších vztahů
UP 1/2018 B3 Předpokládaný zábor půdního fondu