Obnovení telefonního spojení na MěÚ Hostomice

Z důvodu rekonstrukce části budovy radnice aktuálně v provozu pouze tel. číslo 311 584 101.
Tel. 311 584 213 (spojení na stavební úřad) mimo provoz!

Děkujeme za pochopení.