Obchodní smlouvy uzavřené městem Hostomice

č. SO48-16 Soubor preventivních opatření v Hostomických lesích pro snížení rizika povodní a sucha 
(smlouva na projekční a průzkumné práce)

č. 969/2016 Revitalizace márnice na hřbitově v Hostomicích
(smlouva o dílo, realizace)

č. 161310 Dostavba vodního díla Chumava
(smlouva o dílo, projekt)

Vodovodní a kanalizační přípojky – Bezdědice – Radouš
(smlouva o dílo, projekt a stavba, 23. 8. 2016)

č. 55/2016 Úprava vrtu
(smlouva o dílo, realizace)

Kanalizace a vodovod Hostomice-Bezdědice-Radouš, zrušení ČOV Hostomice a nová ČOV Radouš
Smlouva o dílo (3. 3. 2015)
Přílohy smlouvy o dílo
Dodatek č. 1
Dodatek č. 2
Dodatek č. 3
Položkový rozpočet 1. část
Položkový rozpočet 2. část
Položkový rozpočet 3. část
Položkový rozpočet 4. část

Technický dozor investora a koordinátor BOZP k určeným projektům města viz smlouva
(příkazní smlouva, 3. 10. 2016)

Technický dozor investora a koordinátor BOZP k projektu VD Hostomice

(příkazní smlouva, 3. 10. 2016)

Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích etapa 3.6: Tyršovka - stezka pro pěší a cyklisty
(smlouva o dílo, 25.10. 2017, č.j. 3575/2017)

Sanace krovu radnice a stavební úpravy 2. NP
(smlouva o dílo, 9.3. 2018)

Hostomice Školní, Pobřežní, Nábřeží - rozvody V. O.
(smlouva o dílo, 26.4. 2019)

Rekonstrukce ulice Rybnice a rekonstrukce ulice U Hřiště
(smlouva o dílo, 19.11. 2019)

Rekonstrukce ulice Rybnice a rekonstrukce ulice U Hřiště - BOZP
(příkazní smlouva - BOZP, 4.11. 2019)

Rekonstrukce ulice Rybnice a rekonstrukce ulice U Hřiště - TDI
(příkazní smlouva - Technický dozor, 4.11. 2019)

Rekonstrukce a přístavba MŠ Hostomice
(smlouva o dílo, 30.6. 2020)
Přílohy smlouvy o dílo:
Časový a finanční harmonogram, aktualizovaný 6. 10. 2020
Soupis prací
Certifikát o pojištění odpovědnosti
Generální plná moc - INVESSALES, spol. s r.o.
Stavebně montážní pojištění - MŠ Hostomice
Dodatek č. 1 vč. příloh k SoD:
Dodatek č.1 k SoD Přístavba a stavební úpravy MŠ Hostomice
Generální plná moc - INVESSALES, spol. s r.o.
Rekapitulace ZL k dodatku č.1
Položkový rozpočet ZL 1-5
Položkový rozpočet ZL 6
Položkový rozpočet ZL 7-8
Položkový rozpočet ZL 9
Položkový rozpočet ZL 10
Položkový rozpočet ZL 11
Položkový rozpočet ZL 12 
Dodatek č. 2 k SoD Přístavba a stavební úpravy MŠ Hostomice
Dodatek č. 3 Přístavba a stavební úpravy MŠ Hostomice
Položkový rozpočet ZL 13-17 k dodatku č. 3
Dodatek č. 4 Přístavba a stavební úpravy MŠ Hostomice
Položkový rozpočet ZL č. 18

Školní hřiště ZŠ Hostomice
(smlouva o dílo, 23.9. 2020)

Rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích
(smlouva o dílo, 7.9. 2021)
Dodatek č. 1 k SOD Rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích 
Dodatek č.2 k SOD Rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích
Dodatek č.3 k SOD Rekonstrukce fasády radnice v Hostomicích

Výměna světel ZŠ Hostomice - Smlouva o dílo
(smlouva o dílo, 24.6. 2021)

Rekonstrukce ulice Školní a pobřežní
(smlouva o dílo - projektová dok., 26.7. 2021)

Rekonstrukce ulice v jižní části Bezdědic k fotbalovému hřišti
(smlouva o dílo - projektová dok., 26.7. 2021)

Výměna světel ZŠ Hostomice – II. Etapa
(smlouva o dílo, 5.9. 2022)