Monitoring veřejné soutěže na dodavatele stavby KANALIZACE A VODOVOD HOSTOMICE – BEZDĚDICE – RADOUŠ, ZRUŠENÍ ČOV HOSTOMICE A NOVÁ ČOV RADOUŠ

Výběrové řízení na dodavatele stavby probíhalo jako Užší řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. V srpnu 2014 byla uveřejněna zakázka ve Věstníku veřejných zakázek a během září uchazeči podávali žádosti o účast.

13.10.2014 - 1. jednání kvalifikační komise (posuzování kvalifikace, výzva uchazečům o vysvětlení nejasností).

29.10.2014 - 2. jednání kvalifikační komise

31.10.2014 - termín odeslání Výzvy k podání nabídek kvalifikovaným uchazečům

8.12.2014 - otevírání obálek a v průběhu prosince byly jednotlivé nabídky posuzovány

6.1.2015 - 1. jednání hodnotící komise, výzva k vysvětlení nejasností

22.1.2015 - 2. jednání hodnotící komise

23.1.2015 - rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

27.1.2015 - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

16.2.2015 - konec lhůty pro podání námitek

17.2.2015 - termín vyzvání vítězného uchazeče k podpisu smlouvy

3.3.2015 - podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, sdružením s názvem:  „Společnost Šindler – STAVMONTA – MEMSEP“

Smlouva o dílo a další související dokumenty s danou zakázkou jsou uveřejněny na tzv. profilu zadavatele. (https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-hostomice_1544/kanalizace-a-vodovod-hostomice-bezdedice-radous-zruseni-cov-hostomice-a-nova-cov-radous_6680/)