Městská multikára

CENA ZA POUŽITÍ MULTICARY:

Kč   30,-  za každou započatou 1/4 hodinu čekání nebo nakládání

Kč     7,-  za 1 km jízdy

Kč  350,- za 1 hodinu práce (např. jízda od mixu)

+ DPH (21 % od 1.1.2013)