Listopadové Hostomické listy nevyjdou

Listopadové Hostomické listy nevyjdou kvůli změnám redakční rady.
Příspěvky do dalších prosincových Hostomických listů prosím posílejte
do 20. 11. 2022 na email kordulinka@email.cz