Informování o krizových situacích pomocí SMS

Město Hostomice zprovoznilo systém pro informování občanů prostřednictvím SMS zpráv - zejména o krizových situacích (např. o povodních) a o důležitých událostech (např. o plánovaném vypnutí elektřiny). 

Pokud máte zájem dostávat SMS zprávy tohoto charakteru, vyplňte jednoduchý formulář na adrese http://hostomice.fireport.cz/ případně doručte své mobilní číslo s uvedením jména a příjmení do podatelny města Hostomice.