Informace o uzávěrce Hostomických listů

Uzávěrka čísla Hostomických listů bude vždy 20. den v měsíci.

Do té doby můžete své příspěvky předávat písemně pí Císařové na MěÚ nebo telefonicky
na číslo 311 584 101 - ústředna, nejlépe však v elektronické podobě
na e-mail: kordulinka@email.cz.