Hostomické listy - ročník 1997

Rok 1997 byl pro město významný díky zahájení provozu čistírny odpadních vod. Také byl do Hostomic umístěn stavební úřad.

V únorovém čísle se můžete dočíst o tradici zdobení dortů v Hostomicích, v květnovém čísle je zase popsána historická podoba náměstí - ještě s hrnčířskými loužemi.

Hostomické listy č. 1/1997
Hostomické listy č. 2/1997
Hostomické listy č. 3/1997
Hostomické listy č. 4/1997
Hostomické listy č. 5/1997
Hostomické listy č. 6/1997
Hostomické listy č. 7/1997
Hostomické listy č. 8/1997
Hostomické listy č. 9/1997
Hostomické listy č. 10/1997
Hostomické listy č. 11/1997
Hostomické listy č. 12/1997