Hasičská zbrojnice Radouš


Chystané akce  
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Hasičská zbrojnice Radouš je další z budov v majetku města Hostomice, o které má město povinnost pečovat. Všechny investice směřující do budovy hasičské zbrojnice v Radouši musí být v souladu s využitím této budovy, tj. v souladu s potřebami hasičské jednotky.

Hlavním přínosem bude zlepšení stavu budovy, která se nachází v majetku města. Z investice bude profitovat zejména hasičská jednotka, ale zprostředkovaně i ostatní občané. 

Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Ministerstvo vnitra
  • Středočeský kraj 
Další informace