Hasičská zbrojnice Hostomice


Chystané akce 
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Hasičská zbrojnice Hostomice je další z budov v majetku města Hostomice, o které má město povinnost pečovat. Všechny investice směřující do budovy hasičské zbrojnice v Hostomicích musí být koordinovány s investicemi do MŠ (v prvním patře se v současnosti nachází prostory, které jsou mateřskou školkou využívány pro předškolní třídu).

Hlavním přínosem bude zlepšení stavu budovy, která se nachází v majetku města. Vzhledem k tomu, že se budova nachází na náměstí, tak se bude jednat o synergickou investici s projektem revitalizace Tyršova náměstí. 

Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Ministerstvo vnitra
  • Středočeský kraj 
Další informace