HARMONOGRAM PRŮBĚHU VŘ HOSTOMICE – REVITALIZACE TYRŠOVA NÁMĚSTÍ – 1. ETAPA

Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Termíny:

1. kolo VŘ:

- vyhlášení VŘ – 6. 6. 2014

- lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek – 30. 6. 2014

- 30. 6. 2014 – zrušení VŘ – přišla pouze 1 nabídka

 

2. kolo VŘ:

- vyhlášení VŘ – 7. 7. 2014

- lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek – 29. 7. 2014

- posuzování a hodnocení nabídek od 29. 7. – 21. 8.2014 (3 jednání hodnotící komise)

- rozhodnutí o přidělení VZ – 1. 9.2014

- 18. 9.2014 – odeslání výzvy k podpisu Smlouvy o dílo (SoD) vítěznému uchazeči

- 2. 10.2014 – odpověď vítězného uchazeče, že podpisu smlouvy neposkytne součinnost

- Výzva druhého uchazeče v pořadí k podpisu SoD

- 10. 10. 2014 – podpis SoD s druhým uchazečem v pořadí (Strabag, a.s.), smlouva je zveřejněna profilu zadavatele (www.profilzadavatele.cz)

 

Komentář:

Došlo ke zpoždění časového harmonogramu realizace zadávacího řízení o cca 2 měsíce, přičemž 1 měsíc byl zapříčiněn opakováním VŘ z důvodu, že v 1.kole přišla pouze 1 nabídka.

O další měsíc se pak VŘ prodloužilo vlivem neposkytnutí součinnosti vítězného uchazeče, kdy byl následně v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách vyzván k podpisu SoD druhý uchazeč v pořadí.