Dům č. p. 169


Chystané akce  
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Cílem akce je oprava budovy č. p. 169, která je v majetku města Hostomice a která se dlouhodobě nachází v nevyhovujícím technickém stavu. Nevyhovující technický stav pochopitelně znamená nemalé finanční prostředky, které město Hostomice musí vkládat do oprav, resp. do údržby tohoto objektu.

Hlavním přínosem bude zlepšení technického stavu domu č. p. 169. Jako sekundární efekt je možné uvést i zlepšení vzhledu budovy, která v současnosti představuje pro zraky kolemjdoucích nepříliš vzhledný objekt v Pivovarské ulici. 

Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnostiZdroje EU:
  • Integrovaný regionální operační program (programové období 2014-2020) – v tuto chvíli zatím není jisté, v jakém rozsahu budou intervence tohoto typu podporovány

Národní zdroje:

  • Středočeský kraj
Další informace