Dostavba vodního díla Chumava


Název akce Dostavba vodního díla Chumava
Cíl akce
a hlavní přínosy
 

Vodní dílo Chumava je projekt, který se začal budovat už v devadesátých letech, ale jeho realizace byla zastavena. V současné době jsou objekty v majetku města v různém stupni rozestavěnosti. Cílem projektu bude dobudování vodního díla s tím, že bude nutné najít optimální model financování a provozování vodního díla, do kterého s vysokou pravděpodobností vstoupí i jiné subjekty, než je město Hostomice.

Hlavním přínosem dobudování vodního díla Chumava bude zlepšení vodního režimu v krajině. Jako doplňkovou je možné uvést též rekreační funkci. 

Stav akceProjektový záměrStudie proveditelnosti/ Investiční záměrZažádáno
o ÚP 
Zažádáno
o SP
Realizační fázeUkončena realizace
Hotovo
Hotovo

   
Náklady akce 
Přesnost nákladů 
Dotační možnosti

Zdroje EU:

  • Operační program Životní prostředí (programové období 2007-2013)
  • Operační program Životní prostředí (programové období 2014-2020)

Národní zdroje:

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Středočeský kraj 
Další informace Smlouva o dílo