Cyklostezka Tyršovka

Dne 1. 11. 2017 bude zahájena plánovaná výstavba Cyklostezky Tyršovky na náměstí v Hostomicích.
Přikládáme zákres a celkovou situaci stavby:

Celková situace stavby
Zákres do KN