Brdy očima Otomara Dvořáka

Městská knihovna Hostomice, Město Hostomice a výbor STP Hostomice 
srdečně zvou všechny zájemce na besedu 
Brdy očima Otomara Dvořáka, 
která se bude konat ve čtvrtek 31.10.2019 v obřadní síni MěÚ Hostomice. 

Začátek besedy pro členy STP a další zájemce ve 14 hod., 
pro širokou veřejnost v 16.30 hod.
Brdy očima