Architektonicka koncepce aneb architekti v Hostomicich

Během letošního podzimu bude v rámci práce na návrhu nového územního plánu zpracována architektonická koncepce města.

Architektonická koncepce nenahlíží město pouze v měřítku územního plánu vymezeným stavebním zákonem, ale celistvě, od jemných detailů k regionálním souvislostem. Může se zabývat například průjezdem městem, krajinnými souvislostmi, ale i kvalitou jednotlivých míst - náměstíček či městského mobiliáře.

Výsledkem je tedy ucelený názor na město, který komplexně popisuje jeho problémy a následně i jejich možná řešení. Nejlépe ji snad lze přirovnat k příručce k užívání města, která popisuje, co je třeba udělat, když chceme vyřešit ten či onen problém.

Nedílnou součástí zpracování architektonické koncepce města je i týdenní pobyt nás – architektů v Hostomicích. Termín pobytu je určen na 2. až 7. září. Během tohoto týdne budeme město procházet a „studovat“. Během našeho pobytu uspořádáme setkání s Vámi občany. Smyslem setkání bude vyslechnout co největší množství Vašich připomínek, nápadů, podnětů a společně si o nich promluvit. Vaše podněty se mohou týkat vašich vlastních zájmů a parcel, stejně tak jako Vaším společným veřejným prostorem Hostomic. My se posléze pokusíme Vaše podněty zohlednit při zpracovávání návrhu.

Závěry naší práce budou přibližně po měsíci prezentovány radním. Po zapracování jejich připomínek bude dopracována srozumitelná knížka, jako srozumitelná rukověť, či předstupeň k samotnému územnímu plánu a připravena veřejná prezentace a diskuse. Bylo by skvělé, kdybychom tento čas společně využili k vyřešení co nejvíce problémů, které jsou pro Vás důležité, a my o nich třeba zatím nevíme.

Závěry této architektonické koncepce se později promítnou do samotného návrhu územního plánu.

Michal Kuzemenský